Denna webbplats ägs och administreras av Husby-Långhundra hembygdsförening. Här finns information om vad som händer i bygden.

Hembygdsföreningen har funnits i mer än 40 år. Att vara medlem kostar 100 kr per person och år. Medlemsavgiften betalas till plusgiro 796805-0 eller bankgiro 481-4877. Glöm inte att ange ditt namn och din adress.