Efter val vid årsstämman den 22 mars 2017 ingår följande personer i styrelsen för Husby-Långhundra hembygdsförening: Stig Pettersson, Maj Spångberg, Marita Sköldberg, Lena Pettersson, Leif Axelsson, Gunno Rönnholm, Fredrik Skalmark, Clarence Kvart och Maud Johansson.

Ordförande: Clarence Kvart

Sekreterare: Maud Johansson

Kassör: Lena Pettersson

Ledamöter:
Stig Pettersson
Gunno Rönnholm
Maj Spångberg

Ersättare:
Leif Axelsson
Fredrik Skalmark
Marita Sköldberg (vise ordf och hemsidesansvarig)

Kontakt: hembygdsforeningen[snabl-a]langhundra.se

 

Att vara medlemi Husby-Långhundra hembygdsförening kostar 100 kr
per person och år. Medlemsavgiften betalas till plusgiro 796805-0 eller
bankgiro 481-4877. Glöm inte att ange ditt namn och din adress.