Hembygdsföreningen delar varje år ut ungdomsstipendium som stöd till moment inom utbildning. Intresserade ungdomar inbjuds att senast 31 januari 2017 lämna personligt skriven ansökan med motivering. Ansökan skickas till föreningens ordförande Clarence Kvart, hembygdsforeningen@langhundra.se. Stipendiet utdelas vid årsmötet i mars. Det är många som tilldelats dessa stipendier och vid årsmöten har de berättat om vilken glädje och stöd det varit för dem. Förra året fick Matilda Jansson stipendiet, att användas för träning i hästhoppning.