Hembygdsföreningen delar varje år ut ungdomsstipendium som stöd till moment inom utbildning. Intresserade ungdomar inbjuds att senast 31 januari 2018 lämna personligt skriven ansökan med motivering. Ansökan skickas till föreningens ordförande Clarence Kvart, hembygdsforeningen@langhundra.se. Stipendiet utdelas vid årsmötet i mars. Det är många som tilldelats dessa stipendier och vid årsmöten har de berättat om vilket stöd det har varit för dem. Senaste gången stipendiet delades ut fick Matilda Jansson det, att användas för träning i hästhoppning.