En äkta medeltida marknad, utan krimskrams
6 juni i Husby-Långhundra, Knivsta

Kungens vaktstyrka övervakar ordningen
på HusabyMarken

vakt2012

En hird om dussinet soldater med befäl och adjutant
från Hans Majestät Konungen egen vaktstyrka
möter du redan vid tullen till marknaden.

Deras uppgift är att övervaka ordning och säkerhet
längs marknadsgatan, stävja osedlighet och ohederlig vandel,
gripa tjuvar och suputer. Förövare sättes i skampåle utanför kyrkan.

vakt1

Lortdrängen infångas.

Lortdrängen infångas.

vakt3

Soldater, riddare och väpnare övade i
exercis och vapenlekar, mätte sina krafter
och vårdade sina vapen.

Allt för att hålla full stridsberedskap!