En äkta medeltida marknad, utan krimskrams
6 juni i Husby-Långhundra, Knivsta

I år kan du nominera en kandidat till att bada drängabad.
Följande regler gäller:

  • Den du nominerar ska själv vilja vara med.
  • Du måste uppge den nominerades namn och telefon (gärna också e-postadress).
  • Du ska ange en motivering till för varför du tycker att din kandidat ska bada drängabad på HusabyMarken. Tänk på att motiveringen ska vara trevlig och seriös.
  • Du måste ange ditt namn, telefonnummer och
    ev. e-postadress.
  • Nomineringen ska vara inskickad senast den 30 maj.
  • Vi kommer att kontakta dig innan vi kontaktar den nominerade kandidaten. Får vi inte tag på dig, kommer inte heller nomineringen att godkännas.
  • Kandidaten kommer att informeras om vem som nominerat denne och varför (motiveringen).
  • Arrangören av HusabyMarken utser självrådigt, efter samtycke av aktuell kandidat, vem som blir årets dräng att bada drängabad. Beslutet kan inte överklagas, annat än av drängen själv…
Om ovanstående regler är uppfyllda, skicka mail till husabymarken@langhundra.se med ditt fullständiga namn, telefonnummer, namn på kandidaten, dennes telefonnummer och din motivering.