En äkta medeltida marknad, utan krimkrams
6 juni i Husby-Långhundra, Knivsta

rub_massa

kyrka

Upplev magin och mystiken i medeltidens mässor
och gudstjänster
där kyrkorummet fylls av medeltida klanger,
rökelse och böner på latin.

massakyrka

I kyrkan tar kvinnor plats på Mariasidan till vänster och männen
på Johannessidan till höger.

procession-kors

Riddare från brödraskapet I.H.S + O.F.M.C. inleder och avslutar marknadsdagen med traditionell mässa.
Mitt på dagen procession genom bygatan med S:t Mattias framburen av riddare, kung & drottning, munkar & nunnor.

riddare2

I.H.S.+ O.F.M.C
Orden Bröderna Kristi Ridderskap av
Människors Frälsare Jesu Kristi.
Ordenssällskapet bedriver inomkyrkligt och
caritativt filantropiskt arbete (bistånds- och hjälparbete)
i tysthet både i Sverige och utomlands.