En äkta medeltida marknad, utan krimskrams
6 juni i Husby-Långhundra, Knivsta

rub_marknadsaktorer

Tema, syfte och mål för marknaden är:

usabyMarken skall vara ett marknads- och festarrangemang med klar prägel av forna tiders kultur med strävan av medeltidskaraktär. Vi undviker såvitt det är praktiskt möjligt att använda material eller ha inslag från senare sekler.

ör medverkan som hantverkare tillämpar vi strikta regler för att karaktären på marknaden skall uppfyllas. Den medeltida karaktären gäller alla som medverkar och således även marknadsstånden (utförande och det som saluförs) liksom hantverkarnas klädsel och uppträdanden. Marknadsstånden skall därför vara så medeltida som möjligt och vara av trä och tyg. Inga presenningar eller material i plast.

     Vi hyr gärna ut marknadsstånd. Alla hantverkare ingår som en viktig del i marknaden och därför gäller klädsel som ansluter till forna tider och medeltid.

Inbjudan till HusabyMarken2017 för hantverkare

Anmälan till HusabyMarken2017 för hantverkare

 Vi kan hyra ut kläder till dem som inte har själva. Råd och tips om klädsel

å bilderna från tidigare marknader kan du få en uppfattning om hur det brukar se ut när det är som bäst.

et du marknadsför skall vara egen tillverkning av naturmaterial. Ingenting får vara av plast eller andra sentida material.

ill du vara med och sälja ätbara ting som medeltida karameller, stekta mandlar, grillspett och annat ätbart gäller speciella regler. Kontakta oss så berättar vi.

arknadsgatan rymmer ungefär 100 hantverksstånd och marknaden brukar gästas av ca 7000 personer.

ar du frågor e-posta husabymarken@langhundra.se eller kontakta Maud Johansson runeborg@telia.com, 070-272 37 44 .

 

Är du riddare -> rub_riddare2