En äkta medeltida marknad, utan krimskrams
6 juni i Husby-Långhundra, Knivsta

rub_entre

entretalt

Vid tullen betalar varje vuxen 100 riksdaler i avgift.
(Mellan kl. 9:30-14:00)

Barn (under 18) smiter in gratis.

Tullavgiften inkluderar alla begivenheter:

Två tornerspel
Marknadskampen
Telningarnas verkstad
Medeltida sång
Drängabad
Mässa i kyrkan
Djurgård
2 barnsagor
m.m.
(mat och marknadsvaror betalar förstås var och en).

Dessutom deltar varje tullbevis i en utlottning av 35 ynnestbevis à 100 riksdaler, allernådigst skänkt av konungen.