Karlshällstugan en bit ner på bygatan i Husby-Långhundra ägs av en stiftelse bildad av hembygdsföreningen och Husby-Långhundra församling. Stugan spelar en viktig roll under den årliga HusabyMarken men används också för många andra möten under året. Stugan kan bland annat hyras gratis i samband med förrättningar i kyrkan.

Läs mer om Karlshällstugan på stugans egen hemsida.