Karlshällstugan, som ägs av en stiftelse bildad av hembygdsföreningen och Husby-Långhundra församling, har fått en egen hemsida. Där finns information om stugans historia och hur man kan hyra den. Boende i Långhundra kan hyra stugan till mycket låga priser och i samband med förrättningar i kyrkan kan den lånas gratis. Sidan nås på http://karlshallstugan.wixsite.com/valkommen