Är du hantverkare och vill vara med på HusabyMarkens marknadsgata? Då är det dags att anmäla intresse.

HusabyMarken är ett marknads- och festarrangemang med klar prägel av forna tiders kultur med strävan av medeltidskaraktär. Vi undviker såvitt det är praktiskt möjligt att använda material eller ha inslag från senare sekler.

Läs mer om vad det innebär att delta i HusabyMarken