Hembygdföreningen har beslutat att delar av vinsten från HusabyMarken 2016 ska gå till inköp av böcker till skolan. Anslaget på 25 000 kronor kan användas från 2017 och böckerna ska märkas med ”Skänkt av Husby-Långhundra Hembygdsförening”.

Under många år har hembygdsföreningen stöttat skolan med överskott från marknaden. På senare år har skolan bland annat kunnat köpa in musikinstrument och ett särskilt matematikprogram.