Blå Wingen är en gemensam angelägenhet för alla som bor i Husby-Långhundra och de räknas alla som medlemmar i föreningen utan att de för den skull erlägger medlemsavgift. Verksamheten leds av en styrelse som utses vid årsmöte som hålls under februari månad.

Vision

Bygdegårdsföreningens vision är att skapa förutsättningar för bygdens invånare att uppleva samvaro, spänning och kultur i moderna och ändamålsenliga lokaler i Blå Wingen.

Mål

Att hålla Blå Wingen i bra skick i enlighet med kommunens och bygdegårdsrörelsens miljöplaner och krav på offentliga lokalers utformning och skötsel, såväl yttre som inre miljö, så att den är tillgänglig för olika verksamheter för allas nytta och glädje att hyra ut till föreningar, organisationer och enskilda samt att bedriva egen verksamhet till gagn och glädje för alla i bygden

Bygdegårdsföreningens uppgift är att ansvara för Blå Wingen och se till att den förvaltas och sköts på ett bra sätt. Det innebär att svara för underhåll och skötsel i enlighet med bygdegårdsrörelsens och kommunens miljöplan och driva den på sådant sätt att den är tillgänglig för olika verksamheter för allas nytta och glädje.
Att bedriva egen verksamhet till gagn och glädje för alla i bygden (se sidorna om verksamhet)
I styrelsen ingår
Ordförande: Lars-Erik Örde, tel. 018-34 11 17
Vice ordf: Stig Pettersson, tel 018-38 80 77
Kassör: Ingemar Hansson, tel 018-38 72 51
Sekreterare: vakant
Ledamöter:
Jörgen Palmgren
Agneta Johansson
Olle Thörn
Hanna Björk
Maud Johansson
Christina Karlsson
Micael Pettersson,
Styrelsen utser inom sig personer för olika verksamheter.
Föreståndare och uthyrare: Ingemar Hansson 018-38 72 51, 070-214 92 45
Filmansvariga: Nina Pihl och Lena Karlsson, 070-620 57 69
Programråd: